Top

Copyrights

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en andere informatie) kunnen mogelijk uitsluitend berusten bij Qualitygoods en/of andere rechthebbende. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van Qualitygoods is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
Wanneer u het idee heeft dat uw copyright geschonden wordt door teksten of informatie op onze website laat ons dat dan weten op care4quality@gmail.com


Englisch:

Just as we requires users to respect our copyright, and those of our partners, we respects the copyright of others. If you believe in good faith that your copyrighted work has been reproduced on our Web Site without authorisation in a way that constitutes copyright infringement, please notify us immediately at care4quality@gmail.com