Top

Dante, De Goddelijke Komedie.

  • Dante, De Goddelijke Komedie.
  • Dante, De Goddelijke Komedie.
  • Dante, De Goddelijke Komedie.
  • Dante, De Goddelijke Komedie.
  • Dante, De Goddelijke Komedie.
  • Dante, De Goddelijke Komedie.
  • Dante, De Goddelijke Komedie.
  • Dante, De Goddelijke Komedie.
  • Dante, De Goddelijke Komedie.
  • Dante, De Goddelijke Komedie.
125,00
Verwachte levertijd: 3 dag

Dante, Goddelijke Komedie.

De luxe Gouden Reeks van Athenaeum-Polak & Van Gennep

Twee delen.

Dante Alighieri - De goddelijke komedie - Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2001 - 2 delen - 727; 578 pp. - Linnen banden met stofomslag, in schuifdoos. 

Durante (Dante) degli Alighieri (1265 – 1321) was een Italiaanse dichter, schrijver en kortstondig politicus.
Zijn voornaamste werk staat bekend als La divina commedia (Vertaling De goddelijke komedie). Een lang gedicht in drie delen over een reis van de Hel (Inferno), door het Vagevuur (Purgatorio) naar het Paradijs (Paradiso) en wordt beschouwd als een hoogtepunt van de wereldliteratuur. 

Achtergrond informatie:
De goddelijke komedie (La Divina Commedia) is een epos van de Florentijnse dichter Dante Alighieri, geschreven in de eerste helft van de 14e eeuw. Het behoort tot de erkende meesterwerken van de wereldliteratuur, en tot de grootste culturele prestaties van de middeleeuwen.
Dante beschrijft in de Komedie zijn fictieve reis door het hiernamaals: hel, louteringsberg en hemel. Hij is zowel auctor (auteur) als actor (acteur) in zijn eigen gedicht, dat lange tijd Il Dante genoemd werd.
Aanvankelijk noemde Dante zijn magnum opus simpelweg ‘Mijn komedie’; het was Boccaccio die het in 1360 zijn huidige eretitel gaf. In de middeleeuwen was een komedie een verhaal dat goed afliep, in tegenstelling tot een tragedie. Met "komedie" wordt hier dus niet aangeduid dat het werk humoristisch zou zijn.
 

Dante schreef De goddelijke komedie in een periode dat Italië zich in een overgangsfase bevond tussen de middeleeuwen en de renaissance. Dit wordt duidelijk weerspiegeld in de Komedie: zowel middeleeuwse als klassieke thema's komen sterk naar voren. Dantes werk is door en door christelijk en staat in een traditie van fictieve reizen door het hiernamaals, maar tegelijk is het werk doorspekt met klassieke figuren, zoals Vergilius, die Dante letterlijk en figuurlijk voorgaat in Inferno. Dantes bewondering voor het Romeinse keizerrijk, dat hij als voorbeeld voor zijn eigen tijd zag, komt hier naar voren: Vergilius was de schrijver van de Aeneis, het epische stichtingsverhaal van Rome. Dit laatste werk was ook een belangrijke inspiratiebron voor de Komedie: citaten en parafrases uit de Aeneis komen veelvuldig voor.

In Dantes tijd heerste er een strijd in Italië tussen de welfen (Guelfi), aanhangers van de paus, en de ghibellijnen (Ghibellini), aanhangers van de Duitse keizer. Na de overwinning van de Welfen in Florence in 1289 splitste die partij zich in de Witte en de Zwarte Welfen. Dante zelf behoorde tot de keizergezinde Witte Welfen. Hij was ervan overtuigd dat een sterke keizer de politieke aspiraties van de paus kon breken, en Europa zo vrede en voorspoed zou brengen.
In 1302 werd Dante door de Zwarte Welfen, nadat zij de macht gegrepen hadden, bij verstek veroordeeld tot verbanning uit Florence. Hij zag zijn geboortestad nooit meer terug en schreef De goddelijke komedie in ballingschap, waarschijnlijk tussen 1308 en zijn dood in 1321.
 
Structuur:
De Komedie is een epos in drie delen, getiteld Inferno (Hel), Purgatorio (Louteringsberg of Vagevuur) en Paradiso (Paradijs). Elk deel bevat 33 canti ("zangen"), van elk ongeveer 100 terzinen (drieregelige verzen). Daarnaast is er een inleidend canto bij Inferno, waarmee het totale aantal op 100 komt. Het gehele werk is geschreven in een inventief soort gekruist rijm. De eerste en derde regel van elke terzine rijmen op elkaar; de tweede regel rijmt op de eerste en derde regel van de volgende terzine. Het rijmschema wordt dus ABA BCB CDC... enz. Een voorbeeld (Inferno 1, 1-6):
 
Nel mezzo del cammin di nostra vita (A)
mi ritrovai per una selva oscura (B)
ché la diritta via era smarrita. (A)
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura (B)
esta selva selvaggia e aspra e forte (C)
che nel pensier rinova la paura! (B)
 
Op het midden van mijn levensweg
bevond ik mezelf in een donker woud
want de rechte weg was verloren gegaan
Ach, hoe zal ik zeggen hoe zwaar het was
wat was dit woud woest en ruw en ongastvrij
de gedachte eraan vervult me weer met angst
 
Vita (1) rijmt op smarrita (3), oscura (2) op dura (4) en paura (6). Forte rijmt weer op de laatste woorden van verzen 7 en 9, enz.
 
Indeling:

De indeling van De goddelijke komedie is niet toevallig tot stand gekomen; zoals veel middeleeuwse werken staat het bol van getallensymboliek. De terzinen en de drie delen (canticas of lofzangen) verwijzen naar de Drievuldigheid. 33, het aantal canti per deel, verwijst naar de leeftijd waarop Christus stierf. Ook 100, het totaal aantal canti en het aantal terzinen per canto, werd gezien als een volmaakt, heilig getal (vandaar het extra, inleidende canto).
 
Taal:
De Komedie is geschreven in het Italiaans, meer specifiek, in het Florentijnse dialect, en is daarmee één van de eerste grote werken in de Italiaanse volkstaal; in Dantes tijd werd nog meestal het Latijn gebruikt als schrijftaal. Dantes keuze voor de volkstaal speelde een belangrijke rol in de erkenning van het Florentijns als standaard-Italiaans, een status die het nog steeds heeft.

Wereldbeeld
In het geocentrische, ptolemeïsche wereldbeeld van de Komedie is de aarde bolvormig waarbij één halfrond bewoond is en het andere bijna volledig bestaat uit zee. Jeruzalem is het middelpunt van het bewoonde halfrond.

Binnen in de aarde, onder het bewoonde deel, bevindt zich de hel: een trechtervormige grot, ontstaan toen God de opstandige engel Lucifer uit de hemel smeet. Dit alles moet hebben plaatsgevonden voor de schepping van de mens. Lucifer belandde precies midden in de aarde en is dus in feite het centrum van het universum. De symboliek die hierin schuilt, is dat Lucifer het meest aardse wezen in het heelal is, en het verst verwijderd van de hemel.

De Louteringsberg bevindt zich midden in het zee halfrond, diametraal tegenover Jeruzalem, en is gevormd uit de aarde die omhoogkwam bij het vormen van de hel. Dante bereikt de berg door dwars door de aarde te lopen/klimmen, door een soort tunnel met een ingang in het diepste punt van de hel. Om bij deze ingang te komen moet Dante over Lucifers harige lijf klimmen. Op de top van de Louteringsberg bevindt zich het aards paradijs, waaruit ooit Adam en Eva werden verdreven. Deze plaatsing is opvallend, aangezien het aards paradijs in de middeleeuwse traditie in het verre oosten werd geplaatst.
De hemel bestaat in Dantes visie uit een negental kringen of sferen rondom de aarde.
 
Het verhaal:
Dante neemt de lezer mee op een tocht door het hiernamaals. Het verhaal van zijn reis speelt in de paasweek van het jubeljaar 1300 en de eerste etappe die hij aflegt voert hem de diepte van de aarde in, door de hel (Inferno), waar hij naast mythologische figuren ook bekende en machtige mensen uit Toscane tegenkomt. Vervolgens beklimt hij de Louteringsberg (Purgatorio), waar hij eveneens met vroegere hoogwaardigheidsbekleders spreekt. Zij worden gelouterd alvorens toegang te verkrijgen tot de hemel (Paradiso).

Tijdens zijn tocht door de hel en over de louteringsberg wordt Dante terzijde gestaan door zijn favoriete dichter, Vergilius, een Romein die leefde ten tijde van keizer Augustus. Vergilius vergezelt Dante door de hel, voorbij Lucifer zelf, over de Louteringsberg tot aan de poorten van de hemel, waar hij zijn volgende gids, Beatrice, ontmoet. Beatrice is gebaseerd op Beatrice Portinari, een meisje dat Dante tijdens zijn jeugd twee keer had ontmoet en dat hij nooit meer had vergeten. Beatrice begeleidt Dante door de hemel, tot aan het goddelijke licht.Resencies en klantwaarderingen (0)
Type de code over
Stuur naar een vriend
@
@
Generating captcha code