Top

Het Aquarius Evangelie

 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
 • Het Aquarius Evangelie
17,95
(Tijdelijk) niet meer leverbaar. Wilt u meer informatie? Mail ons!

HET AQUARIUS EVANGELIE

Paperback.
Achtergrond informatie:

HET AQUARIUS EVANGELIE dat gedeeltelijk aansluit bij de vier officiële Evangeliën, is bijzonder belangwekkend; niet alleen omdat het esoterische begrippen hanteert die vrijwel gemeengoed in onze samenleving zijn geworden, maar bovendien minutieus die voorvallen uit het leven van Jezus beschrijft, waarover de Evangeliën van het Nieuwe Testament zwijgen.

De bron van deze gegevens zijn de Akasha Kronieken, Het Oer Geheugen, over de betekenis en werking waarvan Eliphas Levi, H.P. Blavatsky en Rudolf Steiner uitvoerig hebben geschreven.


HET AQUARIUS EVANGELIE behelst een verslag van woorden en werken van de man van Galilea, inclusief de achttien studiejaren gedurende welke hij door de Oriënt trok. Het beschrijft zijn leven vanaf zijn geboorte in Betlehem tot zijn hemelvaart op de Olijfberg. Van het grootste belang zijn de tot in de finesses beschreven voorvallen, die hem gedurende deze tijd van reizen en trekken zijn overkomen in de heilige kloosters van Tibet, de mysterieuze pyramiden van Egypte en in de oeroude Inwijdingsscholen van India, Perzië en Griekenland.

Waarom wordt dit boek het HET AQUARIUS EVANGELIE genoemd? Omdat het niet eerder kon worden verkondigd dan aan het begin van het Aquarius Tijdperk, de tijd waaraan jezus refereerde, toen hij tot zijn discipelen sprak: ik heb u allen nog vele dingen te zeggen, maar ge zoudt ze nu nog niet kunnen begrijpen. Zo zij het, maar als de geest van de waarheid tot u komt, zal zij u allen tot zuiverheid leiden.

Tweeduizend jaar geleden bevond zich te Zoan in Egypte de school der profeten, waarvan de opperpriester Elihu, als volgt aan deze uitspraak refereert: als de wereld gereed is de waarheid te verstaan, zal er een boodschapper komen die het boek zal openen en van zijn gewijde bladzijden de boodschap van zuiverheid en liefde zal verkondigen. Dan zal elk mens op aarde de levende waarheid, welke hem tot het licht kan voeren, in zijn moedertaal kunnen lezen.


In veel kringen wordt aangenomen, dat het collectieve Vissentijdperk is overgegaan in het individuele Waterman (Aquarius)-tijdperk, en dat derhalve de tijd rijp is voor een vrijere, persoonlijker benadering van de oude (christelijke) tradities. Sinds deze opvatting leeft, geldt het door ds. Dowling (1844-1911) geschreven en mediamiek ontvangen 'Aquarius Evangelie' als de belichaming hiervan (van de Engelse editie bijvoorbeeld verschenen 28 drukken!), omdat de moderne mens in de hierin beschreven ervaringen van Jezus in Egypte, Perzie en Tibet zowel zijn eigen problematiek tegenkomt, als de kansen aangeboden krijgt deze op te lossen. Vooral voor geestelijk zoekende mensen een zeer inspirerend boek.

De tekst is gezet als in een klassieke bijbel: twee kolommen met hoofdstuk- en vers -indeling. Het taalgebruik is redelijk klassiek. Het boek bevat een uitvoerig voorwoord.

De afbeelingen die u ziet komen niet uit het boek maar zijn van de 19 eeuwse Engelse kunstenaar Sir Edward Coley Burne-Jones.Resencies en klantwaarderingen (0)
Type de code over
Stuur naar een vriend
@
@
Generating captcha code